سوالات متداول

1) آیا برای رزور و خرید بلیط نیاز به ثبت نام در سایت هست؟  جواب : بلی