تماس با ما

   لطفا جهت تماس با به یکی از روش های زیر اقدام نمائید:

 - 1  تماس با شماره های:

     07644461297 & 07644461298

        کارشناسان فروش

    باقری : ۰۹۳۴۷۶۸۹۸۴۶

    دری : ۰۹۳۴۷۶۸۹۳۲۲

 - 2  ارسال ایمیل به پست الکترونیک:

     snappkish.site@gmail.com

 - 3  مراجعه حضوری در ساعات اداری به آدرس:

     جزیره زیبای کیش.بلوار ساحل.بازار دیپلمات.طبقه همکف.واحد ۱۰

 - 4  نامه نگاری به آدرس:

     جزیره زیبای کیش.بلوار ساحل.بازار دیپلمات.طبقه همکف.واحد ۱۰